Wat is een armenlood ?

Het armenlood – in het Frans méreau, waarschijnlijk van het Latijn merere, verdienen – geeft recht op of toegang tot iets, en is meestal een metalen penning, minder vaak een leren of perkamenten schijfje. Het diende om armen toegang te verschaffen tot allerlei hulp. Dit armenlood draagt het wapen van de familie Busleyden die in 1638 een fundatie sticht voor veertig hulpbehoevende weduwen en wezen. Opschrift aan de achterkant : « BRUSSEGHEM, 22 ».


Leave a comment