Medisch materiaal

mortier
Er blijft jammer genoeg niet veel materiaal over van de oudste periodes, met uitzondering van enkele apothekerspotten en vijzels.

Maar de verzameling medisch materiaal telt vele instrumenten van de 19de en 20ste eeuw, en dit dankzij de tussenkomst van dokters die zich bewust waren van het belang van zulke stukken. Dit is bijvoorbeeld het geval met materiaal voor pneumologie, chirurgie, verloskunde, oogheelkunde, NKO, stomatologie of dermatologie.

Naast het materiaal zelf, werden ook catalogussen, inventarissen, facturen, gebruiksaanwijzingen van door de Raad gekochte apparaten en instrumenten bewaard (in de Archieven).