Home

COVID-19
Overeenkomstig de federale richtlijnen ter bestrijding van het verspreiden van de epidemie, zijn onze diensten Archief, Bibliotheek en Museum voorlopig gesloten voor bezoekers. Zodra de sanitaire toestand een heropening zal toelaten laten we dat zo snel mogelijk weten.

Voor alle dringende vragen kan u bij ons terecht via mail (zie Praktische info).


Archief, Bibliotheek en Museum van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel bewaren en zorgen voor de toegankelijkheid van documenten en erfgoed afkomstig van de zorginstellingen op het grondgebied van de Stad, van de Middeleeuwen tot vandaag.