Home

Archief, Bibliotheek en Museum van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel bewaren en zorgen voor de toegankelijkheid van documenten en erfgoed afkomstig van de zorginstellingen op het grondgebied van de Stad, van de Middeleeuwen tot vandaag.

——————–

COVID-19
Onze diensten Archief, Bibliotheek en Museum zijn voorlopig enkel toegankelijk op afspraak en voor dringende opzoekingen. Zodra de sanitaire toestand het zal toelaten wordt een verdere heropening ingepland. Voor alle dringende vragen kan u bij ons terecht via mail (zie Praktische info).

——————–

Het is al een jaar geleden dat we afscheid namen van onze ere-Archivaris-Conservator, Claire Dickstein-Bernard (1933-2020). Als eerbetoon verschijnen nu bijdragen over haar wetenschappelijke en professionele loopbaan, met een update van haar bio-bibliografie, in het laatste boekdeel (76) van de Annales de la Société d’Archéologie de Bruxelles. Ze was Onder-Voorzitster van deze vereniging. Om meer te weten : In memoriam.