Home

COVID-19
Onze diensten Archief, Bibliotheek en Museum zijn voorlopig enkel toegankelijk op afspraak en voor dringende opzoekingen. Zodra de sanitaire toestand het zal toelaten wordt een verdere heropening ingepland.

Voor alle dringende vragen kan u bij ons terecht via mail (zie Praktische info).


Archief, Bibliotheek en Museum van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Brussel bewaren en zorgen voor de toegankelijkheid van documenten en erfgoed afkomstig van de zorginstellingen op het grondgebied van de Stad, van de Middeleeuwen tot vandaag.