Verzamelingen

T De verzamelingen van het Museum van het OCMW van Brussel zijn niet het resultaat van een aankoopbeleid vanwege het Museum. De kunstwerken zijn grotendeels afkomstig van giften en legaten van particulieren aan de bijstandsinstellingen. Dit bijzonder kenmerk geeft aan het geheel een hoge symbolische waarde.

De verzamelingen, waarvan het oudste kunstwerk dateert van de 14de eeuw, vertonen een grote verscheidenheid: schilderijen, prenten, beeldhouwwerk, zilverwerk, keramiek, meubels, textiel, een verzameling munten en penningen evenals voorwerpen die getuigen van het dagelijks leven en de geschiedenis van de geneeskunde.

MatriceMED171De goederen van de stichtingen en liefdadigheidsinstellingen van het Ancien Régime vormen vandaag nog de kern van de verzamelingen van het OCMW van Brussel. Onder deze instellingen, waren het vooral het Sint-Jansgasthuis, het Sint-Pietersgodshuis en het Begijnhof die in de loop der eeuwen een uitzonderlijk kunstpatrimonium samen brachten. Een mooi voorbeeld hiervan is het polyptiek Het Leven en de Dood van de Heilige Maagd besteld bij de schilder Barend Van Orley door twee begijnen.

Musea Nostra Nl
Een boekdeel van de reeks Musea nostra, uitgegeven door het Gemeentekrediet, is gewijd aan de Verzamelingen van het OCMW van Brussel (1995).