Bibliotheek

De bibliotheek bestaat voornamelijk uit :

- de publicaties van de administratie en haar instellingen;

- werken over geschiedenis en erfgoed van de zorgsintellingen (voornamelijk te Brussel);

- werken over armen- en ziekenzorg (voornamelijk te Brussel);

- wetenschappelijke werken op het vlak van de geneeskunde en de zorg.

De catalogus is nog niet volledig maar alvast raadpleegbaar via uDesk.

De vorsers die interesse hebben voor de geschiedenis van de zorg en in het bijzonder van de hospitalen kunnen best de bibliografie van Hospitium vzw raadplegen.