Giften en legaten

Vanaf de stichting van de eerste bijstandsinstellingen in de 12de eeuw, hebben mecenassen hen niet alleen inkomsten en bezittingen geschonken, maar ook kunstwerken en ambachtelijke werken, in het bijzonder om een kapel te versieren.

T240-72dpi

In de loop van de 19de en 20ste eeuw, heeft de vrijgevigheid van particulieren ruimschoots bijgedragen tot de verrijking van de verzamelingen door giften en legaten van meubels, schilderijen, edelsmeedkunst of nog keramiek. Parallel hiermee, hebben vele stukken zoals penningen of medisch materiaal de verzamelingen kunnen integreren door middel van “behoudsgezinde” personeelsleden of dokters.

Een kostbaar gebaar van bescherming dat aangemoedigd moet worden!