Archieven


De historische archieven van verschillende bijstandsinstellingen in Brussel, bewaard in hun respectievelijke zetel tijdens het Ancien Régime, werden samengebracht in de Franse periode door de nieuwe administratie van de Godshuizen en Weldadigheid in het voormalige Bogaardenklooster. Overgebracht in 1843 op de site van het nieuwe Sint-Jans Hospitaal, bevinden ze zich sinds 1935 bij de archieven en het museum van het OCMW in de Hoogstraat.

Voor de periode van het Ancien Régime worden de archieven van de voormalige hospitalen (Fonds H) en liefdadigheidswerken (Fonds B) per instelling bewaard met hun oorkonden, cartularia, cijnsboeken, jaarrekeningen en kaartboeken. Deze bronnen belichten vooral de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen maar bieden ook veel informatie over de geschiedenis van Brussel in het algemeen.

Het fonds met vondelingenregisters omvat onder meer een reeks processen-verbaal die teruggaan tot 1685 en specifiek een grote interesse wegdragen bij professionele en/of amateurgenealogen.

De archieven van de Administratie der Godshuizen en Weldadigheid (1796-1925) zijn verspreid onder verschillende reeksen: Raad ["Conseil"], Algemene Zaken ["Affaires Générales"], Eigendommen, Openbare Werken, Financiën en Juridische Zaken alsook door een iconografisch fonds en een cartografisch fonds. Andere fondsen kennen hun oorsprong uit de voormalig autonome gemeentes Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek.


Inventarissen en catalogus beschikbaar online:

Archives des Hospices – avant 1795
Archives de la Bienfaisance – avant 1795
Vondelingen
Conseil des Hospices et Secours
Affaires Générales

De catalogus van onze bibliotheek is raadpleegbaar via PALLAS.

(De vorsers die interesse betonen voor de sociale geschiedenis of het verhaal van de zorginstellingen kunnen steevast de uitgebreide bibliografie consulteren die werd gepubliceerd door de VZW Hospitium.)

Onze leeszaal is te bezoeken van maandag tot donderdag (van 9u tot 16u) enkel op afspraak via mail.

bibliotheek [at] ocmwbxl.brussels