Archief en bibliotheek


De historische archieven van verschillende bijstandsinstellingen in Brussel, bewaard in hun respectievelijke zetel tijdens het Ancien Régime, werden samengebracht in de Franse periode door de nieuwe administratie van de Godshuizen en Weldadigheid. Ze bevinden zich sinds 1935 op de hoofdzetel van het OCMW in de Hoogstraat.

Voor de periode van het Ancien Régime worden de archieven van de voormalige hospitalen (Fonds H) en liefdadigheidswerken (Fonds B) per instelling bewaard met hun oorkonden, cartularia, cijnsboeken, jaarrekeningen en kaartboeken. Deze bronnen belichten vooral de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen maar bieden ook veel informatie over de geschiedenis van Brussel in het algemeen.

Het fonds van de Vondelingen omvat onder meer een reeks processen-verbaal die teruggaan tot 1685 en specifiek een grote interesse wegdragen bij professionele en/of amateurgenealogen.

De archieven van de Administratie der Godshuizen en Weldadigheid (1796-1925), van de COO (1925-1977) en het OCMW (1977- ) zijn verspreid onder Algemeen Bestuur (organisatie van de werking, beheer van het personeel, financiën, eigendommen en werken), Weldadigheid (sociale diensten, plaatsingen) en Instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen, weeshuizen…). Deze archieven worden aangevuld door een fonds affiches, een iconografisch fonds en  kaarten en plannen.

Andere fondsen zijn afkomstig van de voormalige gemeenten Haren, Laken en Neder-Over-Heembeek, of van sommige weldoeners.


Inventarissen en catalogus beschikbaar online (momenteel enkel in het Frans) :

Archives des Hospices – avant 1795
Archives de la Bienfaisance – avant 1795
Vondelingen
Conseil des Hospices et Secours
Affaires Générales