Archief en bibliotheek

Een uitgebreid overzicht van de fondsen en van hun herkomst is te vinden op de blog Archiviris : https://archiviris.be/nl/archieven-van-lokale-instellingen/ocmw-van-stad-brussel.

Inventarissen (enkel in het Frans) :

Voor het Ancien Régime zijn er twee hoofdfondsen, H en B.

H = Archives des Hospices – avant 1795, voor alle zorginstellingen met opvang, nl. hospitalen, godshuizen en weeshuizen

Bijkomende inventarissen :

Léproserie et hôpital Saint-Pierre, of Sint-Pietersleprozerie en hospitaal, door P. Bonenfant

Hôpital Saint-Jean of Sint-Janshospitaal, door P. Bonenfant

Enfants Trouvés et Abandonnés of Vondelingen en verlaten kinderen (waarvan de reeksen opklimmen tot 1685) door C. Dickstein-Bernard

Hôpital Saint-Jacques d’Overmolen of gasthuis van Sint-Jacob van Overmolen, door C. Dickstein-Bernard

B = Archives de la Bienfaisance – avant 1795, voor de armentafels en de liefdadigheidsstichtingen.

Bijkomende inventarissen :

Suprême Charité of Overcharitaet, door P. Bonenfant

Sainte-Gudule, Pauvres malades of Arme zieken zielendienst, door P. Bonenfant

Voor de hedendaagse periode, met de Raad der Godshuizen (1796-1925), daarna COO (1925-1977) en vandaag OCMW (1977- ), zijn slechts directiefondsen van de 19e eeuw op de site beschikbaar.

C Conseil des Hospices et Secours, algemene inventaris ca. 1800-1860; aan te vullen met C détail des n° 271 à 737

Affaires Générales, algemene inventaris ca. 1860-1925.

Andere inventarissen volgen (momenteel enkel in de lesszaal).