Kom naar de tentoonstelling “1210-2010. Marollen, iedereen welkom” om onze collectie te ontdekken!

ERFGOEDDAG – De Hallepoort en de tentoonstelling ’1210-2010. Marollen, iedereen welkom’ is uitzonderlijke geopend op 1/05/2011 van 13.00 tot 17.00. Toegang: gratis!

Een tentoonstelling en lezingen om 800 jaar sociale geschiedenis te ontdekken! Te bekijken en te beluisteren in de Hallepoort tot 30 april 2011.

Verlenging tot 26 juni 2011!

Van 1210…

Van oudsher heeft de Marollenwijk de strijd aangebonden tegen armoede en sociale uitsluiting. In elke periode werden oplossingen aangereikt door de oprichting van stichtingen, godshuizen, gasthuizen, een liefdadigheidsatelier, een armenschool en diverse verenigingen. Sommige initiatieven werden snel afgevoerd, andere hebben zich tot heuse instellingen ontwikkeld. Al vanaf de 12de eeuw, vertaalde deze zorg zich in de oprichting van de Sint-Pietersleprozerij, het Sint-Janshospitaal en verschillende andere kleine godshuizen voor armen of ouderlingen, evenals instellingen speciaal voor kinderen. Parallel aan deze opvang- en verzorgingsplaatsen ontstonden er ook andere vormen van bijstand. Eén daarvan, de ‘Armentafel’, had tot doel de behoeftigen, die recht hadden op bijstand, te registreren en te helpen. Een initiatief dat ook vandaag brandend actueel is!

Voorwerpen uit het dagelijkse leven, medische instrumenten, beeldhouwwerken, archeologische vondsten, kaarten, archieven en beeldmateriaal nemen u mee naar de wereld van de bijstand aan minderbedeelden en… van de onbaatzuchtigheid.

… tot 2010

Na dit historisch overzicht mag u onze lezingencyclus niet missen. Deze werpt een actueel licht op de verschillende tentoonstellingsthema’s : kindertijd, volwassenheid, ouderdom… ook vandaag nog komt armoede in alle levensfasen voor.

Hallepoort
Zuidlaan
1000 Brussel
www.kmkg.be

Informatie: 02/534.15.18 of hallepoort@kmkg.be
Rondleidingen: 02/533.34.51
Lezingen reservatie: 02/543.60.55 of info@hospitium.be

Een initiatief van de vzw Hospitium – Vereniging voor de Geschiedenis van de Hospitalen en de Zorg, in het kader van het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010) en de 800 jaar van de parochie Ter Kapellen.

Een realisatie in samenwerking met het Museum van het OCMW Brussel, de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis – Hallepoort en de Directie Monumenten en Landschappen van het Brussels hoofdstedelijk Gewest.