Lezingencyclus

Na dit historisch overzicht mag u onze lezingencyclus niet missen. Deze werpt een actueel licht op de verschillende tentoonstellingsthema’s : kindertijd, volwassenheid, ouderdom… ook vandaag nog komt armoede in alle levensfasen voor.

2 december 2010
Marollen, idereen welkom: maatschappelijke actie in de loop der tijden
Kind en jeugd (plaatsing, school en gelijkheid van kansen, sociale breuk)

20 januari 2011
De individuele hulp en het leefloon
Op de dool

17 februari 2011
De geneesheer van de armen in 2010
Vergeten ziektes?
De geestelijke gezondheid en gemeenschapszorg

3 maart 2011
De verschillende hulpacties van het OCMW
Hulp en onthaal

24 maart 2011
Plaatsing en onthaal van ouderen
Thuiszorg
Plaatsing van de bejaarde en impact op de families

7 april 2011
De ongelijkheid in de dood

28 april 2011
De sociale uitsluiting door middel van een filmgetuigenis
Het institutionele antwoord
Marollen, iedereen welkom : maatschappelijke actie vandaag

Hallepoort
Zuidlaan
1000 Brussel

Lezingen van 13u tot 16u. Gratis toegang.
Reserveren gewenst via 02/543.60.55 of info@hospitium.be

Voor personen met beperkte mobiliteit is er hulp nodig om tot de zaal te geraken : gelieve ons hiervan te verwittigen tijdens de reservatie.